Schuilhok voor paarden

Een schuilhok is geen stal. Dit impliceert dat men voor de uitbating van een schuilhok geen milieuvergunning nodig heeft. De grens tussen ‘wat is een stal’ en ‘wat is een schuilhok’ is onduidelijk en leidt in de praktijk vaak tot discussies en interpretatieverschillen. Soms is het ook een feitenkwestie.


Wanneer & Waarom

Een leidraad hierbij is de omzendbrief van 8 juli 1997. Daarin is aangegeven dat een schuilhok steeds een eenvoudige constructie moet zijn, waarin één of meerdere paarden tijdelijk kunnen verblijven (tijdelijke verblijfsruimte). U kan rekenen op ons professioneel advies.

LABELS

dieren en toebehoren, schuilhok paarden, schuilhok paard, stallen voor paarden, drinkbakken paarden, drinkbak paard, stalling voor paarden, schuilhok te koop, voederbakken paarden, schuilhok voor paarden, schuilhokken voor paarden, hooiruif voor paarden, drinkbakken voor paarden, paarden benodigheden, afrastering voor paarden, paarden spullen kopen

ADRESGEGEVENS

PEXSTERS bvba | Bronstraat 4 | B-3830 BERLINGEN-WELLEN | Tel 0475-706 780 | Fax 012-745 526 | pexsters.bvba@gmail.com

Webdesign Ivan Jans - ivanjans.blogspot.com | Updated 17/10/2018.